Tato nejnovější zahraniční technologie slučuje několik dříve používaných přístrojů do jediného multifunkčního boxu a umožňuje tak zefektivnění a zkrácení čistícího procesu DPF. Čištění filtrů DPF probíhá v uzavřeném cirkulačním okruhu s vlastním filtračním systémem, který neuvolňuje zápach, prachové emise ani ropné nečistoty do životního prostředí. Váš filtr zvážíme, změříme protitlak propustnosti v milibarech, upneme do stroje Advanpure a zahájíme čištění. Čištění trvá cca 30 až 60 minut- dle stupně zanesení filtru. Po vyčištění filtr vysušíme, tento proces může trvat až 180 minut, záleží na velikosti filtru. Po dokonalém vysušení filtr opět naměříme v milibarech a zvážíme. Tímto způsobem zjistíme kolik popílku ve filtru bylo a zda klesl protitlak propustnosti na požadovanou hodnotu.

Ekologické čištění filtrů pevných částic:

Nabízíme a zajišťujeme

Význam zkratek